Välja husleverantör

Nu börjar det bli dags att göra valet. Det är oerhört svårt trots att vi lagt ned en hel del jobb på våra kravställningar, haft möten, undersökt marknaden osv.

Våra frågor vi ställer oss är:

-Är priset helt avgörande. Är den lägsta offerten också den bästa? Kan vi få ned priset ytterligare från någon och på så sätt matcha dem närmare varandra.

-Hur säkerställer vi att byggbolaget som är kopplat till den leverantör vi väljer håller den nivå vi önskar.

-Är säljaren helt ärlig?

-Hur ser ekonomin ut för den aktuella husleverantören.

De tre leverantörerna är Trivselhus, Skidstahus och Vårgårdahus.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *