Att våga ha tillit & få igenom kreativa koncept

När man jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring som jag gör så är det väldigt många personer som vill vara med och “tycka”, påverka eller ha en åsikt.  För att lyckas få fram de skarpa och vassa ideérna eller för den delen designen så handlar det dock om att våga lita på de som ska driva projektet både från kundens sida och från byråns sida. Att komma med åsikter, frågor och funderingar är bra men man måste också våga lita på att det som inte går att få 100% svar på kommer att lösa sig längs vägen. Att huset som bara har en grund kommer att bli precis så fint som man kan föreställa sig.  Alla har inte den visuella förmågan att visualisera hur ett rum kan komma att se ut och detsamma gäller för den kreativa processen. Att se hur en initial idé ska kunna bli en stark kampanj är något som inte alltid är lätt. På samma sätt kan en designprocess påverkas väldigt mycket av personers egna uppfattningar om vad som är bra, snyggt osv.

Det är så många företag och organisationer som inte litar på sin personal. Karin Zingmark föreläser om detta i Maxa Snacket där hon pratar om Tillit och vikten av det. Forskning visar på att tillit ger:

-74% mindre stress

-100% mer energi på jobbet

-50% högre produktivitet

-13% lägre sjukfrånvaro

-76% mer engagemang

Källa: Paul J. Zack

Precis som ovan citat säger så handlar det inte om vad man presenterar för idé utan vad man gör med den. Om flera personer ska vara med och tycka och tänka för att man inte litar på den som har det utsedda mandatet så kommer den ursprungliga idén sakta men säkert bli sämre och sämre. Någon vill ha in mer av det, en annan vill ta bort just det, en tredje tycker att färgen är fel, en fjärde vågar inte osv.  I slutändan så har en fantastisk stark och potentiell bra idé slipats bort och blivit “lagom”. Vem orkar bry sig om något som är “lagom”?

Vissa tvingas och väljer också att gå emot sin egen organisation/avdelning. De driver idén vidare utan att förankra i alla led och riskerar således sitt jobb i slutändan. Går det bra så hyllas man som hjälte men man riskerar också sin egen position.

Våga riskera lite, våga lita på de som har kompetensen och förståelsen, våga misslyckas, våga ta ansvar och våga ta beslut.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *