Trädgårdsplanering – Gabioner & stenar

En sak som jag upptäckt och som skulle kunna vara ett alternativ till stödmur på nedre delen av vår tomt är gabioner. Det är nät med valfri sten inuti. Resultatet blir ganska fint  även om det så klart inte går att likställa med en äkta naturstensmur. Vi kommer antagligen behöva en lägre mur bakom huset också för att kunna plantera buskar mot granntomten så att jorden inte faller ned utanför entrén. I övrigt så tror jag på grusade gångar med stenplattor. Men det som är kul med gabioner är att man kan kombinera dem med trä eller helt enkelt låta klätterväxter ta över och på så vis få ytterligare grönska i trädgården. Flisby har en uppsjö med gabioner och de kan kombineras med kullersten, sandsten, kalksten, granit osv. Så att man får den känsla man är ute efter. Furuvik är en leverantör av gabioner.

Gabioner stöd Gabion 

Vacker sittplats där man har kombinerat gabioner med trä

Gabion mur trappa

Här har man nyttjat gabionerna som stödmur och gjort sittplatser på demGabionerGabioner som stödmur. Fyller sin funktion. Snyggt eller fult?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...