Riksdagen sa ja till Attefallshuset – Vita Drömgårdens bidrag är klassiskt New England

Nu är det fritt fram (efter den 2 juli 2014) att bygga ett komplementbostadhus på högst 25 kvm på sin tomt utan bygglov.  En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Läs mer om hur de olika partierna röstade på Byggahus.  På Vita Drömgårdens blogg har Heidi delat med sig av en skiss på ett fantastiskt fint 25 kvm hus i New Englandstil.

New englandhus drömgården Den vita drömgårdens bidrag till Attefallhuset.

Vita drömgården 25 kvm vard Vita drömgården 25 kvm 1 Vita drömgården 25 kvm Komplementhus 25 kvm new england vita drömgården

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...