Husbygget – uppdatering

Ja vi har ju semester men husplaneringen för bygget står inte still. Vi har fått leveransbesked från Vårgårdahus och vårt hus levereras den 13 november. När vi är tillbaka från semestern är det dags för byggsamråd med kommunen för att få ett godkännande för byggstart. Sen kommer det sätta fart med nedtagning av träd, schaktning av tomt, grundarbete.

Allt har gått smidigt hittills men dessvärre så hade vi missat att man flyttat husets placering på tomten. Detta upptäckte vi när bygglovshandlingarna från kommunen kom då Vårgårdahus hade gjort en ändring enligt önskemål från kommunen som vi inte blivit informerade om. Men Patrik har lovat att styra upp detta då vi vill ha tillbaka huset i det läget vi önskade från början. Så vi håller tummarna att det blir löst så vi kan påbörja markarbetena.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *