Hur bra reklam blir till

Det finns mängder med exempel på bra reklam. Desto fler finns dessvärre på dålig reklam. Det som börjar med en fantastisk idé kan ibland sluta med en usel kopia av den från början briljanta idén.

Det finns några bidragande orsaker till detta som är viktiga att vara medveten om. Både från byråns sida men även kundens sida.

1, Beslutsfattare måste vara involverade från start och vara närvarande. Annars kan en idé ändras i ett sent skede för att någon person hos kunden kommer in i slutet och tar nya och för idén felaktiga beslut.

2, Antalet beslutfattare hos kunden bör inte överstiga 2-3 st. Det är lätt att personer med fel kompetens är med och ska påverka kommunikationen. Det är lätt att tycka si och så om reklam men det är också där och då bra idéer kan bli dödade.

3, Byrån måste kämpa för att hålla ett stadigt grepp om idén under hela processen.

4, Kunden måste vara trygga med sin byrå så att de kan känna igen och våga gå vidare med en briljant idé som på pappret ibland inte är kristallklart i ett tidigt skede.

5, Byrån måste våga presentera dessa idéer och inte “bara” leverera en trygg och enkel lösning på den brief man fått.

Får man ihop detta så är det stor chans att det blir bra reklam som dessutom ger ett bra resultat. Det finns en tydlig koppling mellan kreativ & emotionell reklam & resultatet.

Från : The Long and the Short of it. Balancing Short and Long-Term Marketing Strategies

Det är lätt att man som företag enbart aktiverar sig med taktisk säljdrivande kommunikation vilket således inte bygger varumärket på sikt. Väljer man den strategin får man aktivera sig hela tiden vilket på sikt blir dyrt och ohållbart. Väljer man istället att bygga varumärket långsiktigt så kommer man på sikt kunna göra färre taktiska insatser men nå ett bättre resultat och även kunna ta mer betalt.

Exempel på varumärken som jobbar med varumärket på ett bra sätt kopplat till det kreativa och emotionella samt att de håller fast i sin kommunikation på lång sikt är exempelvis: IKEA

IKEA håller fast i sitt starka koncept “Där livet händer” och gör det med en emotionell och relevant koppling för den specifika målgruppen som man önskar nå.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *