Bygglovsansökan, kvalitetsansvarig och planering

Då är vi på gång med vårt husbygge. Eller rättare sagt all dokumentation är påbörjad för vårt bygge. Nu ska man lära sig en hel del om bygge. Det första Vårgårdahus gör är att göra klart våra bygglovshandlingar. Vi har valt en kvalitetsansvarig via GAR-BO och han sätter upp en kontrollplan för bygget.

Det som irriterar mig mest i det här skedet är alla kostnader till kommunen. Detaljplaneavgift (planavgift), Nybyggnadskarta, Bygglovsansökan samt Vatten och Avlopp. Önskar att jag kunde påverka dessa kostnader lite eftersom det står i kommunens handlingar att allt ska vara till självkostnadspris och då har jag svårt att se att detaljplaneavgiften ska kosta så mycket som 54000 kr.

Att göra listan just nu:

– Bygglovet

– Träffa mark och schaktansvarig och planera schaktningsarbetet

– Få klart planskissen exakt som vi önskar samt de val vi önskar

– Leta boende från 30 aug då vi flyttar ut

– Börja packa

– Ordna magasinering (antagligen en container)

– Säga upp alla abonnemang och avtal

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *