Hur bygger du ditt varumärke? Kortsiktigt eller långsiktigt?

Att enbart investera i taktisk kommunikation kommer troligen innebära att du lyckas sälja just nu men inte på lång sikt. Du bygger inte ditt varumärke med taktisk kommunikation. Men varför är det så många som enbart satsar på taktisk kommunikation? Jo därför att strategin inte är satt i organisationen/företaget. När alla skriker efter försäljning och ökade säljmål så tror man att den kortsiktigt enkla lösningen att sälja här och nu är viktigare än att bygga varumärke. Men att man missar den viktiga pusselbiten att man antagligen inte överlever om några år är det många som har missat. När man sedan gör varumärkesbyggande kommunikation så är det dessutom många som följer upp denna genom att felaktigt mäta klick, besök på hemsida osv.

IPA- The long and the short of it – Visar tydligt hur kortsiktig taktisk kommunikation lyfter försäljningen kortsiktigt men att emotionell varumärkesbyggande kommunikation lyfter på lång sikt. Så vad är ditt långsiktiga mål med kommunikationen?

Kommunikation baserad på emotionella värden är det mest effektiva. Speciellt för varumärkesbyggande och framförallt på lång sikt. USP:s och produktfördelar är irrelevant. Det handlar snarare om att väcka känslor! Att skapa “Fame”.  Att bli känd är en viktigt aspekt. Jämför ditt varumärke med exempelvis Zlatan, Apple, Volvo. Varför är dessa varumärken kända? När ett varumärke är känt börjar människor prata om varumärket, om dina annonser osv.

Nils Andersson-Wimby sammanfattar i Resume 5 take-aways från när författarna Les Binet och Peter Field bakom boken “The Long and The Short of it” besökte Stockholm i oktober förra året.  Jag tar med några av hans insikter och lägger även till några som jag tycker är viktiga att ta fasta på.

1, Omkring 60% av budgeten bör gå mot varumärkesbyggande (en andel som har minskat senaste åren)

2, Den digitala transformationen har inte påverkat denna tumregel

3, Det finns generellt ett problem med kortsiktigt fokus och att stirra sig blind på felaktiga KPI:er

4, Att rikta sig mot en för definierad målgrupp är inte nödvändigt. Det är bättre att gå brett.

5, Kreativiteten är grunden för att skapa emotionell koppling till ditt varumärke.

Lyckas du med detta kommer du inte bara få ett starkare mer lönsamt varumärke. Du kommer även kunna ta mer betalt. Så att välja strategi blir rätt självklart. Att försöka hämta hem affären med nedsatta priser, “reaskyltar” eller splashar i utskick är inte den långsiktiga strategin som ditt företag bör välja.

Caseexempel Volvo:

Volvo är ett lysande exempel på värdeskapande kommunikation som tagit dem från ett “vanligt varumärke” till att bli ett starkt varumärke som väcker känslor. Man vågade ta steget från rationella till känslomässiga argument. Man kan tro att det är den rationella delen av vår hjärna som tar beslut men det har visat sig vara känslorna som styr våra beslut.

Arvid Axland & Niels Kjaergard-Jensen skriver i sin bok Jakten på Känslan – “Varför fungerar känslor bättre än argument? Nobelpristagaren Daniel Kahneman förklarar vårt beslutsfattande med att vi har två olika tankesystem. System 1 är omedvetet och känslostryt och ansvarar för en stor majoritet av våra beslut. Det är alltid aktiverat och använder den delen av hjärnan som har med känslor att göra. System 2, det logiska och rationella tänkandet, kräver däremot mycket enerig att slå på. Det gör att vi bara nvänder det när vi verkligen måste.

Enligt Per Carleö har  “Made by Sweden” som lanserades 2013 varit en del av omstyrningen av Volvos kommunikation, som grundar sig i insikten att människor ofta baserar ett bilköp på emotionella faktorer såsom magkänsla och hjärta.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *